AEFES - Haber ve Gelişmeler

Nazmi Yılmaz

Administrator
Yönetici
Admin
"Pozitif etki yaratıyoruz"
Sürdürülebilirlik çalışmalarını, pozitif etki planı kapsamında gerçekleştirdiklerini söyleyen Anadolu Efes Kurumsal İletişim Müdürü Simge Abay Balaban, çevre, toplum, çalışanlar ve değer zinciri olarak 4 ana alana odaklandıklarını söylüyor. "İş stratejilerimizde sürdürülebilir pozitif etki üretmeye odaklıyor ve faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımını yerleştiriyoruz" diyor.
Sürdürülebilir iş modeliyle insana ve doğaya duyarlı, toplumun sosyoekonomik gelişimini destekleyen bir şirket olmayı hedefleyen Anadolu Efes, tüm paydaşları için pozitif etki yaratıyor. Tarım ve turizm alanlarında sürdürülebilir modeller yaratarak yerel kalkınmaya destek olurken diğer yandan da tiyatro, sinema, spor gibi alanlardaki çalışmalarıyla sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlıyor.
2016-2020 hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik faaliyetlerine devam ettiklerini ifade eden Anadolu Efes Kurumsal iletişim Müdürü Simge Abay Balaban, “Çevre, toplum, çalışanlar ve değer zinciri olarak belirlediğimiz dört ana alanda pozitif etki yaratarak bu etkiyi sürekli artırmayı hedefliyoruz. Bu alanlarda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda paydaşlarımızın katkılarını alarak ilerliyoruz" diyor ve ekliyor:
"İş stratejilerimizde sürdürülebilir pozitif etki üretmeye odaklıyor ve faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımını yerleştiriyoruz."
Simge Abay Balaban, Anadolu Efes'in sürdürülebilirlik yolculuğunu anlatı:
Sürdürülebilirlik şirketiniz için neden önemli?
Anadolu Efes olarak "Geleceğe Sözümüz Var" sloganıyla sürdürülebilirliği üretimden insan kaynaklarına, lojistikten satışa tüm iş süreçlerimizde ön planda tutuyoruz. Geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz. Faaliyette olduğumuz tüm pazarlarda en beğenilen içecek şirketi olmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirliği tüm stratejimizin merkezine alıyoruz.
Uzun yulardır alanınızda lider ve sürdürülebilir bir marka olmanızın sırrı nedir?
Kurumların faaliyet gösterdiği bölgelerde, toplumun, tüketicilerinin, iş ortaklarının ve diğer tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına, beklentilerini iyi anlaması, iş yapış biçimlerini bu doğrultuda şekillendirmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Biz de sürekli paydaşlarımızı dinliyor ve ortak akıl üretmek için çalışıyoruz. Uzun yıllardır odağımızda olan toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızla yaşanabilir bir dünya için değer yaratma hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. İş stratejilerimizi dürülebilir pozitif etki üretmeye odaklıyor ve faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yerleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik adına attığımız adımlar, bizim toplumsal sorumluluğumuz. Bir yandan tarım ve turizm alanlarında sürdürülebilir modeller yaratarak yerel kalkınmaya destek olurken diğer yandan da tiyatro, sinema, spor gibi alanlarda sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlıyoruz.
Sürdürülebilirlik vizyonunuz nasıl şekilleniyor?
Sürdürülebilir iş modelimizin temelinde insana ve doğaya duyarlı, toplumların sosyoekonomik gelişimini destekleyen ve tüm paydaşlarımız için pozitif etki yaratmayı hedefleyen bakış açımız yer alıyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın stratejik düzlemini ve vizyonunu Anadolu Efes Pozitif Etki Planı oluşturuyor. Bu yıl paydaşlarımızın da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz önceliklendirme analiziyle pozitif etki stratejimizin başlıklarını ve yapısını tekrar şekillendirdik. Çevre, toplum, çalışanlar ve değer zinciri olarak belirlediğimiz dört ana alanda pozitif etki yaratarak bu etkiyi sürekli artırmayı hedefliyoruz. Bu planı güncellerken paydaşlarımızın öncelikli konular ve sürdürülebilirlik alanında bilgi ve beklentilerini öğrendik. Paydaş görüşlerinin yanı sıra küresel trendleri ve sektörel önceliklerini de analiz ederek sürece dahil ettik ve paydaş önceliklerini belirledik. Bu plan sürdürülebilirlik vizyonumuzun şekillenmesinde temel oluşturuyor. Ayrıca takip ettiğimiz ilkeleri, kurumsal taahhütlerimizi, hareket alanı ve yöntemleriyle belirleyerek iş modelimizle bağlantısını kuruyor. Anadolu Efes Pozitif Etki Planı kapsamında oluşturduğumuz 2016-2020 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Şirket olarak sürdürülebilirlik vizyonunuza ne zaman başladınız?
Kurulduğumuz günden bu yana tüm üretim süreçlerinde, iş yapış biçimlerinde ve kurumsal sorumluluk çalışmalarında sürdürülebilirliği her zaman ön planda tutuyoruz. Bu yaklaşımla, iş stratejilerimizde sürdürülebilir pozitif etki üretmeye odaklıyor ve faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımını yerleştiriyoruz.Kurumsal sürdürülebilirliğin en temel ilkelerinden şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası standartlara uygun, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukların tanımlanıp bu konudaki çalışmaların paylaşıldığı, paydaş beklentililerini karşılayan raporlama çalışmasına ise 2010 yılında başladık. 2010 yılından bu yana aralıksız yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporu ile çalışmalarımızın sosyal, çevresel, etik, ekonomik boyutlarını şeffaf bir biçimde değerlendiriyor ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ayrıca ÇEVKO'yla yaptığımız iş birliği kapsamında, çevre için yürüttüğümüz çalışmaların sonucunu Çevresel Fayda Raporu'yla 2010 yılından bu yana paylaşıyoruz.
Bu amaçla bugün yürüttüğünüz projelerden bahseder misiniz?
Çevre, toplum, çalışanlarımız ve değer zincirimiz olarak 4 ana önceliğimiz var. Bu önceliklerimiz için uzun soluklu ve sürdürülebilir planlar yaparken Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefini de çalışmalarımızın merkezine alıyoruz.
1982 yılında "Tarımsal Ar-Ge Programı "m başlattık. Program çerçevesinde, maltlık arpa ve şerbetçiotu üreticilerine operasyonel, teknik ve finansal destek vermeye devam ediyoruz. Tarımsal Ar-Ge Programı, Anadolu Efes Türkiye'nin geliştirdiği Sözleşmeli Alım Modeli'ni esas alan ve maldık arpa ve şerbetçiotu talebini yerel üreticilerden, kendi tescilli türlerimizle karşılamaya yönelik bir destekleme programı. Bu çalışmalar sonucunda programın tescil ettirdiği 17 yeni maldık arpa ve 7 şerbetçiotu türü, hammadde ve bira üretim süreçlerine katkıda bulunuyor. 2007 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla ortak başlattığımız "Gelecek Turizmde" projemizle Türkiye'de turizmi geliştirip desteklemeyi sürdürüyoruz. Proje kapsamında her yıl üç projeye fon sağlıyor, danışmanlık, mentorluk ve iletişim desteği veriyor, projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz.
2011 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, 2014 yılında imzaladığımız The CEO Water Mandate ve Women's Empo-werment Principles gibi iş birlikleriyle gerek çevresel gerekse toplumsal taahhütlerimizi uluslararası boyuta taşıdık. 2012 yılında Brezilya Rio'da gerçekleştirilen "+20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı "nda sürdürülebilir tarım uygulamalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandık. Çalışmalarımız bize 2013 yılında DowJones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeyi başaran ilk Türk şirketi olma ayrıcalığım getirdi. Hem 2015 hem de 2016 yıllarında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde listeye girdik. Ayrıca bu yıl Carbon Disclosure Project (CDP) İklim Programı'na cevap vermeye başlayarak iklim değişikliğiyle mücadele performansımızı daha kapsamlı olarak paydaşlarımızla paylaşmaya başladık.
Bu yıl ise "Akıllı Tarım Projesi"ne başladık. WWF-Türkiye'yle yürüttüğümüz projemizde arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştırıyor, gençleri tarımsal üretime teşvik ederek tarımın geleceğini güvence altına almayı hedefliyoruz.
Enerji ve su tasarrufu gibi konularda neler yapıyorsunuz?
Ana hammaddelerini doğadan sağlayan bir bira üreticisi olarak çevresel sürdürülebilirliği, enerji ve su yönetimi gibi konuları hem gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz hem de uzun dönemli başarının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Verimliliği esas alan bir yaklaşımla değer zincirimiz boyunca çevresel ayak izimizi sürekli azaltmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Paydaşlarımızın görüşleri ve dış trendler doğrultusunda Pozitif Etki Planı'nda iklim değişikliği ve enerji yönetimi, su yönetimi konulan, atık ve ambalaj yönetimi öncelikli alanlarımız arasında yer alıyor. Bu konulara yönelik performans hedeflerimizi Global Reporting Initiative (GRİ) tarafından yayınlanan raporlama kriterleri baz alınarak hazırlanan performans göstergeleriyle takip ediyoruz.
Sürdürülebilirlik konusunda gelecek hedefleriniz neler?
2016 raporlama döneminde hedeflerimizi güncelleyerek 2016-2020 hedeflerimizi belirledik. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olarak gördüğümüz sürdürülebilir uygulamaların temeli olan Anadolu Efes Pozitif Etki Plam'nın ikinci dönemini oluşturan 2016-2020 arası hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uluslararası ve çok paydaşlı iş birliklerini geliştirmeye önem veriyor ve etki alanımız kapsamında Birleşmiş Milletler ‘belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine katkı sağlamayı da önceliklerimiz arasında görüyoruz. Hem sektöre özgü hem de toplumu ilgilendiren sorunlar için çözüm üreterek faaliyette bulunduğumuz ülkelerin ekonomisine ve sosyal yaşamına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
Kaynak : Capital Dergisi (Aylık